FacTotem 2.0  

"De mediatheek is een functie in het onderwijs; een professionele mediatheek stimuleert, inspireert, nodigt uit tot denken en doen en bevordert daardoor de prestaties van leerlingen".


Vraag de gratis FacTotem 2.0 - demonstratie aan!Page updated 2012-03-14

'Kind onderscheidt reclame niet van informatie'
"Kinderen van zes tot twaalf jaar zien het verschil tussen reclame en ‘objectieve’ informatie op websites amper, hoewel ze dat op televisie al goed kunnen onderscheiden. Vooral de manier waarop advertenties op kinderwebsites worden verweven met spelletjes, verhalen en informatie misleidt hen. De afbakening van reclameblokken op de televisie, tussen kinderprogramma’s door, leidt ertoe dat kinderen reclame herkennen.

Dit is een van de conclusies in het op 26 mei gepresenteerde boek Contact, over kinderen en nieuwe media, opgesteld door een tiental wetenschappers op het gebied van media, sociologie en pedagogiek. Initiatiefnemers waren het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) en Mijn Kind Online, een stichting die ouders en kinderen informeert over internetgebruik." (bron: NRC d.d. 26 mei 2010)
 

Meles Meles SMD scoort goed bij MKB L1mburg innovatieprijs 2009
Baexem - 21 juni 2009  Tijdens een spannende live TV-uitzending werd de winnaar bekend gemaakt. De jury bestaande uit de heren Camille Oostwegel, Gilian Lekner, Henk Benjamins, Patrick Buteneers en  voorzitter Jerome Verhagen beoordeelde de innovaties op de volgende beoordelingscriteria: de kracht van de vernieuwing, ondernemersgeest: durf, nemen van risico, mate van risico en doorzettingsvermogen. Aan de hand hiervan hebben bedrijfsbezoeken plaatsgevonden, waarbij alle beoordelingsaspecten consequent aan de orde zijn gekomen. Over Meles Meles SMD zegt de jury: "Een zeer gedreven, idealistisch denkende vrouw met echt ondernemersbloed."

Meles Meles SMD genomineerd voor MKB L1mburg innovatieprijs 2009
Baexem - 7 juni 2009  Opnieuw grote waardering voor FacTotem 2.0!
7 Juni jl. is in een uitzending van L1-tv bekend gemaakt dat Meles Meles SMD met FacTotem 2.0 is genomineerd voor de MKB-L1 Innovatieprijs 2009. Na het winnen van de NOT-Innovatieprijs 2009 is dit wederom een bekroning op het werk van Lourense Das.

De prijswinnaar wordt in een live uitzending van L1-tv op 21 juni bekend gemaakt.

FacTotem 2.0 is een concept en product ineen: innovatief omdat het gebaseerd is op een onderwijsvisie welke uitgaat van de leefwereld van leerlingen met als doel de leerprestaties te bevorderen.

Introductie FacTotem 2.0
Baexem - juni 2008  Om de mediatheek te laten aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen als web 2.0 is een totaalconcept (virtueel en fysiek) ontwikkeld waar in een prettige omgeving met behulp van nieuwe technologie 24/7 kan worden gewerkt, geleerd, relaxed en beleefd. Uitgangspunt hiervoor is de leerling die bronnen (papier, audiovisueel en digitaal) en faciliteiten gebruikt die het leren ondersteunen, stimuleren en helpen.
 

FacTotem 2.0 wint de NOT innovatieprijs 2009!
Utrecht - 27 januari 2009  "Het opbouwen van een fysiek en virtueel kenniscentrum wordt hiermee mogelijk gemaakt. Het is toepasbaar voor alle soorten onderwijs. Een uitstekend hulpmiddel om leerlingen geordend kennis te laten maken met de vele gegevens die er tegenwoordig beschikbaar zijn." Aldus de jury.

 

Idee & realisatie
Meles Meles SMD

Meles Meles Mediatheekdiensten
 

Fysiek ontwerp & bouw
Maarten Olden,Ontwerper

Maarten Olden, Ontwerper
 

Hosting, Advisering
& ICT-platform