FacTotem 2.0  

FacTotem 2.0 SESSIES
In 2009 won Meles Meles SMD de NOT Innovatieprijs met FacTotem 2.0®. Sindsdien is hard gewerkt om dit prijswinnende concept te ontwikkelen tot een goed product.

Het leren omgaan met informatie is een ‘hot topic’ binnen het onderwijs. Er wordt gediscussieerd over het nut en de noodzaak van informatievaardigheden en over welke functionaris in de school leerlingen informatievaardig en mediawijs kan maken.
Ondertussen denken veel scholen na over de inrichting van het schoolnetwerk en het gebruik van applicaties. Een belangrijke vraag daarbij is ‘hoe kunnen we leerlingen een veilige, doeltreffende maar ook attractieve virtuele omgeving aanbieden, waarin zij kunnen leren, werken en experimenteren; hoe creëren we een omgeving die aansluit bij de virtuele leefwereld van jongeren maar hen ook leert omgaan met informatie en virtuele bronnen?’
Bent u geïnteresseerd in de antwoorden op deze vragen?
Schrijf u in voor een sessie over ‘FacTotem 2.0® en de functie mediatheek’.
 
U kunt zich inschrijven via onze webshop.
Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Page updated 2011-10-04

 

FacTotem 2.0 in het nieuws
Sinds de lancering van FacTotem 2.0, is in de media uitvoerig aandacht besteed aan dit innovatieve concept.

Houben, Willy. (2010) Leerlingen verdwalen niet meer in digitale mediawereld: integraal concept voor kennismagement in het onderwijs. Limburg Onderneemt 25 mei, p.14.

Selhorst, K. (2009).  FacTotem 2.0: van mediatheek tot multimediaal kenniscentrum. Digitale Bibliotheek 1 (1), p. 22-23; uitgave Essentials


Boland, H. (2009). Breng het onderwijs terug in de mediatheek: interview met Lourense Das. Mediacoach 1, (juni), p. 26-29; uitgave NBD/Biblion


Kielema, E. (2009).  Mediatheek weer hip en huiswerk weer leuk. Bibliotheekblad 12 (19), p. 22-23; uitgave NBD/Biblion

 

Page updated 2010-05-27

 

FacTotem 2.0 wint net niet de MKB L1 innovatieprijs 2009!
Uit het juryrapport: “Het uitgangspunt, het denken vanuit de leerling en proberen deze zo te triggeren dat de leergierigheid naar boven komt, sprak de jury zeer aan. De wijze waarop dit is vormgegeven in "FacTotem", een mediatheek voor het onderwijs met tools die leerlingen helpen hun pad te vinden in internet-oerwoud, nog meer. De ondernemer
realiseert zich ook zeer goed dat het voor een ZZP-er belangrijk is goede partners om je heen te verzamelen.”

Meles Meles SMD genomineerd voor MKB L1mburg innovatieprijs 2009
Baexem - 7 juni 2009  Opnieuw grote waardering voor FacTotem 2.0!
7 Juni jl. is in een uitzending van L1-tv bekend gemaakt dat Meles Meles SMD met FacTotem 2.0 is genomineerd voor de MKB-L1 Innovatieprijs 2009.

klik hier als het filmpje niet direct start.

Na het winnen van de NOT-Innovatieprijs 2009 is dit wederom een bekroning op het werk van Lourense Das.

De prijswinnaar wordt in een live uitzending van L1-tv op 21 juni bekend gemaakt.

FacTotem 2.0 is een concept en product ineen: innovatief omdat het gebaseerd is op een onderwijsvisie welke uitgaat van de leefwereld van leerlingen met als doel de leerprestaties te bevorderen.

FacTotem 2.0 wint de NOT innovatieprijs 2009!
Utrecht - 27 januari 2009  "Het opbouwen van een fysiek en virtueel kenniscentrum wordt hiermee mogelijk gemaakt. Het is toepasbaar voor alle soorten onderwijs. Een uitstekend hulpmiddel om leerlingen geordend kennis te laten maken met de vele gegevens die er tegenwoordig beschikbaar zijn." Aldus de jury.

Introductie FacTotem 2.0
Beaxem - juni 2008  Om de mediatheek te laten aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen als web 2.0 is een totaalconcept (virtueel en fysiek) ontwikkeld waar in een prettige omgeving met behulp van nieuwe technologie 24/7 kan worden gewerkt, geleerd, relaxed en beleefd. Uitgangspunt hiervoor is de leerling die bronnen (papier, audiovisueel en digitaal) en faciliteiten gebruikt die het leren ondersteunen, stimuleren en helpen.
 

 

Idee & realisatie
Meles Meles SMD

Meles Meles Mediatheekdiensten
 

Fysiek ontwerp & bouw
Maarten Olden,Ontwerper

Maarten Olden, Ontwerper
 

Hosting, Advisering
& ICT-platform